May 6-12, 1998 Volume XVII No. 19
News

Editorials & Opinions

Benigno C. Layesa matapat na tricycle driver
Ni Irene R. Albajera-CIO

Pinatunayan ni tricycle driver Benigno C. Layesa ang kanyang katapatan nang noong Martes ng umaga, Aril 28, 1998, samantalang namamasahero sa kalunsuran, ay amy napansin siyang pitaka (o wallet) sa loob ng minamanehong sasakyan , na nang kanyang damputin ay napansin niyang marami itong nilalaman.
Bago binuksan ni Layesa ang pitaka, ay tinawag muna niya ang pansin ng kanyang pasaherong nagkataong si dating Punong Barangay Romeo Evangelista ng Barangay III-C upang saksihan ang gagawin niyang pag-iimbentaryo ng nilalaman nito.
Ang pitaka ay naglalaman ng P1,900.00 (one piece P1000-bill, one piece P500-bill, and four pieces P100-bill), at iba pang mahalagang kasulatan kasama na ang driverís license at identification card. Napag-alamang ito ay kay Enrique Vergara Exconde na isang residente ng Schetelig Avenue, at matapos na si Layesa sa tahanan ng mga Exconde upang isauli ang pitaka, kaay ng pag-aalaalang ang anwalan ay maaring nasa gipit na kalagayan kaya nagdala ng ganoong kalaking halaga sa bulsa.
Napag-alaman pang si Layesa ay isang councilman sa Barangay Santa Ana, lunsod na ito , at sinabi ni Evangelista na kagalakan nihyang makatagpo ng isang bago subaliít maipagmamalaking kaibigan.
BACK TO TOP


For questions, comments, suggestions and information, please E-mail us at : heraldgrp@msc.net.ph


This site is sponsored by MSC Computer Training Centre and MSC Communications Technologies, Inc