Araw ng lunsod

MAYO 7 , ang araw kung kailan ipag-diriwang ng buong Lunsod ng San Pablo ang ika 58-Anibersaryo nito ng pagkakatatag.
Ito ay nagsisilbing isang hudyat ng muling pagsulong at pag-unlad ng bayang ito.
Sa loob ng 58 taong pagpupunyagi, kahit papaano ang Lunsod ng San Pablo ay nakilala at nagkaroon ng sariling tatak, bilang isang magandang lugar na maaaring ipagmalaki ang kultura at kasaysayan ng mga mamamayang naninirahan dito.
Ayon sa mga nangangasiwa ng naturang pagdiriwang, magiging napakasimple ng anibersaryo sa taong ito. Ang ibig lang nilang mangyari, ito ay maging makahulugan na magkakaroon ng iiwang marka sa isipan ng bawat isang mamamayan ng San Pablo.
Napakagandang isipin na ang bawat taong dumaraan ay ginugunita at pinahahalagahan, ngunit sa panahong ito na naghihirap ang bansa at kasabay pa ang darating na halalan sa Mayo 11, marahil ay tama lamang ang iniisip ng komite na gawing simple lamang ang pagdiriwang.
Ang Lunsod ng San Pablo ay mananatiling isang lugar na makasaysayan at anumang bagay na naging bahagi nito ay dapat na magdiwang, nang sa gayon ay masarap sariwain na ang isang lugar na gaya nito ay naging matatag at nagsarili dahil sa paniniwalang kaya na nitong tumindig na mag-isa.

HOME PAGE


May 6-12, 1998 Volume XVII No. 19

News

Editorials & Opinions