Dear Editor

Tungkol sa tubig - mas malala yata ang El Niño sa Lungsod ng San Pablo kaysa sa Maynila. Sa apartment na tinitirhan ng mga anak ko, 6-8 hours naman silang may tubig sa gripo. Balita dito sa San Pablo, marami na ang nagiging "paniki at aswang" dahil kung kailan hating-gabi saka nagpapalo-palo sa paglalaba. Talaga bang 1-2 oras lang nagkakatubig sa gripo ngayon? Nakakahiyang ipagmalaki sa mga bisita ng San Pablo na tayo ay Lungsod ng Pitong Lawa. Wala bang magagawa na maging pantay-pantay naman ang distribusyon ng tubig? May mga lugar na wala pang El Niño ay wala ng tumutulong tubig. Baka hindi El Niño ang talagang dahilan?
L.S. Prudente
Sa kasalukuyan tunay na talagang napakalaking suliranin ang usapin hinggil sa kakulangan ng tubig sa ating Lunsod. Marami na akong narinig na nagsabing, naturingang Lunsod ng Pitong Lawa, pero kapos sa tubig? Hindi ko maiaalis sa inyo na sabihing marami ang nagiging paniki at aswang, dahil kahit na sa kalaliman na ng gabi, at saka lang sila nagsisipaglaba at nag-iipon ng tubig para sa kinabukasan.
Mahirap talaga at sadyang kahihiyan nga ang dulot gaya ng inyong tinuran kung may darating kayong mga panauhin na nagmumula pa sa ibang mga lugar kung wala kayong tubig. Subali’t ayon nga sa SPCWD, ang epektong dulot ng El Niño ang siyang nagpapahirap ng lubos sa atin. Ito ay ayon sa kanilang paniniwala na atin namang iginagalang.
Ngunit ayon naman sa ibang mga sali-salita, ang laging binubuntunan nila ng sisi ay ang pagkakaroon ng factory ng Nestle mineral water sa Brgy. San Jose (Malamig). Winiwika nilang malaking porsyento ng tubig na kinokosumo ng mamamayan ng Lunsod ay dito napupunta. Maraming mga ispekulasyon, subali’t hanggang sa ngayon, ang lahat ng ito ay pinabubulaanan ng lokal na pamahalaan at maging ng SPCWD.
At sa palagay ko nga’y kumakatig din ako sa inyong obserbasyon na marahil ay may mga bahagi ng Lunsod ng San Pablo na maituturing na nagdaranas ng malaking epekto ng El Niño kesa ibang bahagi ng Kamayanilaan. Yun ay kung ito’y inyong paniniwalaan.
Editor

May 6-12, 1998 Volume XVII No. 19

News

Editorials & Opinions