HISTORY

Nong unang panahon ayon sa ating kasaysayan ang higit at mabilis na umunlad ay ang pook o lugar na malapit o nasa tabing dagat o malaking ilog. Sa dahilang wala pang maayos na lansangan at sasakyang panlupa, ang unang ginagamit ng ating mga ninuno ay sasakyang pantubig

Dahil dito ang Bay ay naging isa sa maunlad na bayan ng Laguna sapagkat nasa Bay ang daungan ng bapor at kalakal patungo mula sa sentro ng kalakalan ng Maynila

Ang San Pablo na pinakapusod ng mga karatig bayan sa gawing timog ng Laguna at ibang karatig bayan ng Quezon ang naging daanan ng mga mangangalakal at mga taong patungo sa Bay, Laguna upang makapaglakbay papuntang Maynila

Next