HISTORY

Dahil dito ang Del Remedio ay binansagan nilang Wawa na ipakahulugan ay sadsaran. Mula noon at hangang sa panahong ito ay kilalang-kilala ang Del Remedio sa bansag na Wawa sa San Pablo. Dito rin nila pinamamhinga ang kanilang pagon na mga hayop na kargahan o taga-hila ng kanilang kalakal upang makabawi ng lakas para sa hinaharap pang paglalakbay.

Back