About Dolores


      Noong unang panahon ay may tatlong magkakapatid na kambal na babae na ipinanganak sa tabi ng dagat Palakpakin. Walang itulak kabigin sa sinuman sa kanila sa ganda, bait at talino kaya't tinawag sila ng kanilang ina na tatlong Dolor. Kapag tinawag sila ng kanilang ama o ina silang lahat ay sumasagot pagkat iisa ang kanilang pangalan.

      Palibhasa'y mahilig sa kabanalan, nang sila'y lumaki at magdalaga sila ay nangaral sa mga nayon. Ang isa ay napunta sa Dolores, Quezon, ang pangalawa ay sa Antipolo, Rizal at ang pangatlo ay sa nayon na kung tawagin ay Dolores sa Lungsod ng San. Pablo.

      Bagamat Dolor ang pangalan ng magandang dalagang ito, ang pagpapakilala niya sa mga tao ay Dolores sapagkat isinasama niya ang kanyang dalawang kapatid na kakambal. Siya'y totoong mapagmahal sa mga tao at nang siya'y lumisan sa nayon upang tumungo sa ibang bayan, ang barangay ay tinawag ng mga tao na DOLORES bilang tanda ng kanilang pagmamahal kay Dolor.

      Hanggang ngayon ay Dolores pa din ang pangalan ng barangay na ito sa Lungsod ng San. Pablo.Copyright 2009

Dolores National High School