Barangay GovernmentSCHOOL CHILDREN

GENERAL OBJECTIVE
  • Mabigyan ng Supplemental Feeding ang school para madagdaan ang kanilang timbang.
  • Mabawasan ang mga batang mababa ang timbang.

SPECIFIC OBJECTIVE
  • Mabigyan ang mga magulang ng kaalaman ukol sa nutrisyon.
  • Mabawasan ang dumadaming malnourished
PRE-SCHOOL CHILDREN

GENERAL OBJECTIVE
  • Madagdagan ang kaalaman ng mga mag-aaral
  • Mabigyan ng sapat na oras sa pag-aaral
SPECIFIC OBJECTIVE
  • Makatulong sa pag-unlad ng barangay.

Copyright 2009

Dolores National High School