Barangay Government
Social Services
 • kalusugan at nutrisyon
 • edukasyon,kultura


Economies Development
 • pagtataguyod ng local na kalakalan at industriya
 • kaunlarang pang-agrikultura at pangisdaan


General Services
 • pagpapaunlad ng organisasyon
 • pangangasiwa sa barangay
 • peace and order
 • medical and dental mission

Brgy.resolution and ordinances
 • 12 resolution
 • 2 ordinances

Programs and Projects
 • Brgy.Council for the Protection of Children [BCPC]
 • Solid Waste Management

Copyright 2009

Dolores National High School