Barangay GovernmentVision:

Isang barangay na may nagkakaisang damayan,malinis,tahimik at maunlad na barangay tungo sa darating na henerasyon.


Mission:

Sa pangunguna ng nagkakaisang sangguniang Barangay Dolores ay maisulong ang Edukasyon sa ating barangay lalo't higit sa mga mag-aaral upang makamit ng mga susunod na henerasyon.


Copyright 2009

Dolores National High School