Barangay Officials
Information about Brgy. San Bartolome

  MGA PROYEKTO AT PROGRAMA NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY

 1. Ang lupang kinatatayuan ng Brgy. Hall ay legal ng pag-aari ng barangay.
 2. Street Lights.
 3. Bagong Brgy. Hall.
 4. Sumusuporta at tumutulong sa mga batang malnourish.
 5. Brgy. Road papuntang Ilaya.
 6. Regular na pagpupulong ng mga opisyales ng baragay.
 7. Maramaing natutulungan noong nagdaan na mga kalamidad.
 8. Regular na dental at medikal misyon.
 9. Pagpapanatili ng kalinisan at kaatusan ng barangay.
 10. Pagtatanim ng halaman gamit ang gawang plot mula sa semento at hallow blocks.

Back